Miniatuur bull terrier teef Shanty
Miniatuur bull terrier teef Vlinder
Miniatuur bull terrier teef Lizzy
Miniatuur bull terrier teef Boeddha
Miniatuur bull terrier teef Phoebe
Miniatuur bull terrier teef Neesha